Lær språk raskt

Du kan nå snakke med en profesjonell språklærer innen 60 sekunder og gjøre store fremskritt i dine språkferdigheter. Det har aldri være enklere å lære språk raskt. 

Velg språket du vil snakke

Arabisk

Snakk med en av våre dyktige arabisklærere nå!

Sjekk våre lærere på Arabisklinjen

Snakk arabisk nå!

Fransk

Snakk med en av våre dyktige fransklærere nå!

Sjekk våre lærere på Fransklinjen

Snakk fransk nå!

Italiensk

Snakk med en av våre dyktige italiensklærere nå!

Sjekk våre lærere på Italiensklinjen

Snakk italiensk nå!

Kinesisk

Snakk med en av våre dyktige kinesisklærere nå!

Sjekk våre lærere på Kinesisklinjen

Snakk Kinesisk nå!

Russisk

Snakk med en av våre dyktige russisklærere nå!

Sjekk våre lærere på Russisklinjen

Snakk russisk nå!

Spansk

Snakk med en av våre dyktige spansklærere nå!

Sjekk våre lærere på Spansklinjen!

Snakk spansk nå

Tysk

Snakk med en av våre dyktige tysklærere nå!

Sjekk våre lærere på Tysklinjen

Snakk tysk nå!

Om Språktelefonen

Språktelefonen er en felles tjeneste for selvstendige språklærere som er beredt til å hjelpe deg videre med din språkutvikling. Du kan enkelt teste dine språkferdigheter ved å ringe ønsket språklinje og prøve deg på en samtale og få veiledning på hva du må jobbe mer med.

Betaling blir trukket fra din telefonregning. Pris per minutt er kr. 20,-. 

Sjekk tilgjengelige språklinjer her

Den tekniske løsningen til Språktelefonen er utviklet av Dinegen.no (eies av Veripolis AS). 

Dine fordeler