Bli språklærer

Er du en dyktig språklærer? Du kan nå skape en solid ekstrainntekt eller hovedinntekt som språklærer.

Hva er språktelefonen?

Språktelefonen er språkundervisning over telefon.

Veripolis har utviklet den tekniske løsningen som er verdensledende på funksjonalitet og gjør tjenesten svært brukervennlig. Funksjonaliteten inkluderer blant annet:

  • Fornøydsgaranti for brukere hvor de ved et tastetrykk kan be om å få kostnader refundert.
  • Enkelt karaktersystem for alle språklærere.
  • Enkelt å administrere for språklærere. Alt du trenger er et telefonnummer som samtaler videresendes til. 
  • Som språklærer bestemmer du enkelt hvilket tidspunkt du ønsker å være tilgjengelig for samtaler. 
  • Du får din egen kode som innringere kan benytte for å kun ringe til deg. Det er også mulighet for å få sitt eget telefonnummer. 

Hva kan jeg tjene?

Din inntekt avhenger av hvor mange samtaler du har i løpet av en måned. Du får betalt for hvert minutt du er på telefonen og snakker med en student. 

Alle språklærere starter med en minuttpris på kr. 20,- for innringer. Du får betalt 40 % av dette.

Et par eksempler:

  • Om du tar 10 timer med samtaler i uken vil din månedsinntekt bli kr. 19 200,-. 
  • Om du tar 20 timer med samtaler i uken vil din månedsinntekt bli kr.  38 400,-.

Om du får gode tilbakemeldinger og karakterer fra studenter vil du få muliigheten til å ta en høyere minuttpris og dermed øke dine inntekter. 

Hva koster det å være oppført på Språktelefonen.no?

Vi ønsker en ren vinn/vinn med deg som språklærer så vi har ingen faste kostnader.

Det vi derimot krever er at språklærere bidrar sammen med oss i markedsføringen av tjenesten. Det innebærer at du jevnlig bidrar med eks. et blogginnlegg, innlegg i vår Facebook-gruppe, etc. Dette er både i din og i vår interesse for å øke synligheten hos brukere – og skaffe flere innringere til deg. 

Hvilke kvalifikasjoner kreves det av meg?

Først og fremst at du er dytkig på å lære andre språk – og kan gi god muntlig veiledning over telefon.

Vi har satt opp noen hovedspråk som vi ønsker lærere her i. Disse inkluderer arabisk, fransk, kinesisk, russisk, spansk, og tysk. Er du en dyktig språklærer i andre språk er du selvfølgelig fortsatt velkommen til å sende inn en søknad. Vi vil fortløpende vurdere å inkludere andre språk i tjenesten.

Du må også være klar over at vi i stor grad vil være kundestyrt. Det innebærer at innringere vil ha mulighet til å gi deg karakter på veiledningen du gir dem. Ved gjentatte negative tilbakemeldinger fra brukere forbeholder vi oss retten til å fjerne din oppføring hos oss. 

Vi er en portal som står for den tekniske løsningen og markedsføringen av tjenesten. Du blir ikke ansatt hos oss. Det innebærer at du må ha ditt eget foretak og fakturere oss dine inntekter. 

I tillegg til at du er dyktig til å lære bort språk ser vi naturligvis etter personer som er positive og motiverte til å skape suksess for seg selv. 

Har du disse kvalifikasjonene vil vi være din største støttespiller og vi ser frem til å høre fra deg!

Send søknad